GRAFIEK

THE ROAD TO SUCCES IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

AND WE HELP YOU BUILDING THAT ROAD

INSTRACON Finance Center is NOAB-gecertificeerd.

 
INSTRACON Finance Centeris aangesloten bij NOAB (Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen). Dit is dé branchevereniging voor kantoren in de
administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op zzp’ers en mkb’ers.
Aangesloten leden staan zzp’ers en mkb’ers op een deskundige en vertrouwelijke wijze bij.
Daarom dragen zij het NOAB-kwaliteitskeurmerk. Dit NOAB-keurmerk heeft tal van
voordelen!
 

Kwaliteit van dienstverlening en advies

Kwaliteit vinden we belangrijk! De reglementen van NOAB waarborgen dat wij alleen lid
kunnen blijven als wij onze kwaliteit en vakkennis bijhouden.
 

Actuele kennis

Als NOAB-lid zijn we verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet-
en regelgeving. Daarnaast zorgt NOAB geregeld voor informatie, scholing en ondersteuning
van de leden op allerlei gebieden. Hierdoor is ons advies altijd actueel.
 

Sparringpartner

Daarnaast staan wij je met raad en daad bij en wordt je geholpen bij:
• De aanvraag van kredieten en subsidies;
• Het berekenen van kostprijs en uurtarief;
• Het maken van kostprijsberekeningen;
• Je loonadministratie en de juiste salarissen voor je personeel;
• De koers en groeiplannen van je bedrijf.

Goede contacten

Als NOAB-kantoor hebben wij goede contacten met collega-kantoren, maar ook met de
Belastingdienst, Kamer van Koophandel, banken, verzekeraars en andere partijen.

Zekerheid

Wij verlenen onze diensten op NOAB-voorwaarden. Bij problemen kan een beroep worden
gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast hebben
wij verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die zorgt voor schadeloosstelling bij
verwijtbare fouten.

Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van
werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst. Wij
verzekeren je van kwaliteit, vakmanschap én actuele kennis van zaken. Daarnaast staan wij
je met raad en daad bij als sparringpartner.

CONTACT

INSTRACON Finance Centre B.V.

Den Haag

06 537 23 937

info@instracon.nl

Copyright © 2019 INSTRACON finance Centre ι design Bart van Dijk